HABER, KÜLTÜR, SPOR

Bas?nda Üniversitemiz

Selçuk Üniversitesi08:11

Bas?nda Üniversitemiz

Selçuk'ta Devir Teslim Töreni

Selçuk Üniversitesi15:29

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ?ahin, görevini yeni Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'a devretti.

Türkiye’nin ilk 3 boyutlu sanal fuar? aç?ld?

Selçuk Üniversitesi11:37

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanl???n?n deste?iyle, Makine ?hracatç?lar? Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi taraf?ndan ilk yerli ve milli yaz?l?mla düzenlenen "Agrivirtual-Tar?m ve Hayvanc?l?k Makineleri Sanal Fuar?"n?n aç?l???n? gerçekle?tirdi.

Yerli ve Milli Yaz?l?ml? Sanal Fuar ba?l?yor

Selçuk Üniversitesi11:58

Ticaret Bakanl??? himayesinde Selçuk Üniversitesi i? birli?iyle Türkiye’nin Makinecileri taraf?ndan gerçekle?tirilecek olan Agrivirtual Tar?m ve Hayvanc?l?k Makineleri Sanal Fuar?, 22–26 Haziran tarihleri aras?nda düzenleniyor.

Tar?m ve Hayvanc?l?k Makineleri Sanal Fuar Daveti

Selçuk Üniversitesi10:02

Tar?m ve Hayvanc?l?k Makineleri Sanal Fuar Daveti

TANITIM

ETK?NL?KLER